Pirkimo sąlygos

Bendrosios nuostatos

Sutarties šalys: MB Tomda, įm.k. 305725639 (toliau - Pardavėjas) ir šios sveitainės, www.koucingospecialiste.lt, lankytojas, fizinis ar juridinis asmuo, nusprendęs įsigyti prekę el.būdu (toliau- Pirkėjas)

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

3. juridiniai asmenys;

4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovaiSutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs savo el.pašto adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, atlieka apmokėjimą.

Asmens duomenų apsauga

Pirkėjas, užsakydamas prekes arba po jų užsakymo, gavęs žinutę el.paštu privalo Pardavėjui nurodyti užsakymo įvykdymui, būtinus Pirkėjo duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo LP Express ar Omniva paštomato adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

Įsigydamas prekes šioje el.parduotuvėje ir sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas patvirtinta, kad sutinka, jog pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ar paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir pateikdamas apmokėjimo įrodymą) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos. Sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl knygų įsigijimo žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).

Prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

Pirkėjas įsipareigoja už užsakytą prekę atsiskaityti iš karto, prieš gaudamas prekę.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

Pardavėjas įsipareigoja suteikti galimybę Pirkėjui pasirinkti LP Express ar Omniva paštomatus, kaip pristatymo adresą. Ši galimybė suteikiama, atsakant į el.pašto laišką, gaunamą po apmokėjimo įvykdymo. Laiškas su užsakymo patvirtinimu ir paštomato pasirinkimu yra siunčiama el.paštu, nurodytu, atliekant apmokėjimą.

Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia atlieka apmokėjimą vienu iš pateiktų būdų: naudojant Stripe apmokėjimo sistema arba atliekant pavedimą, į Pardavėjo sąskaitą, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštuPrekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant.

Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

Prekių pristatymasPirkėjas, užsakymo metu įsipareigoja nurodyti savo el.paštą, kuriuo bus siunčiamas užsakymo patvirtinimas ir tikslinamas pristatymo per LP Express arba Omniva paštomatą.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Pardavėjas įsipareigoja prekes iššiųsti per 5 (penkias) darbo dienas po apmokėjimo bei informacijos apie prekių pristatymą gavimo. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų mokėjimo pavedimo ar užsakymo formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

Rinkodara ir informacija

Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijasPardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos ar mokėjimo pavedimo formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. paštu: koucingospecialiste@gmail.com.

Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.Baigiamosios nuostatosŠios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.